Thursday, 06/10/2022 - 14:28|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM

Quy định chi tiết về thời gian nghỉ hè hằng năm của giáo viênQuy định chi tiết về thời gian nghỉ hè hằng năm của giáo viên

Xem trả lời
Xin cho biết quy định chi tiết về thời gian nghỉ hè hằng năm của giáo viên?

 

 

Căn cứ theo Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT sửa đổi Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông kèm theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và có hiệu lực từ ngày 01/8/2017 thì:Thời gian nghỉ hè hằng năm của giáo viên là 02 tháng (bao gồm cả nghỉ hằng năm theo quy định của Bộ Luật lao động), được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có).

Thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên gồm: nghỉ hè, nghỉ tết âm lịch, nghỉ học kỳ và các ngày nghỉ khác.

Như vậy, so với quy định hiện hành thì Thông tư đã nêu rõ 02 tháng nghỉ hè này đã bao gồm cả thời gian nghỉ hằng năm, nhằm phù hợp với quy định tại Bộ luật lao động hiện hành.

Mời tham khảo thêm nội dung Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT tại địa chỉ sau đây:

http://sgddt.tiengiang.gov.vn/van-ban/-/vanban/DetailDocument?DocId=5476524