Điện thoại:073.3872316
Địa chỉ:Số 28A, Ngô Quyền, Phường 1, Thành phố  Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
Email:pgdmytho.tiengiang@moet.edu.vn